Office kontorglasväggar

I Scanmikael Office-produktfamilj finns ett lätt kontorssystem i helglas som tar hänsyn till lokalens krav. Den är framtagen särskilt för lokaler där grundkravet är att kontorsrummen ska kunna ändras, men inte kräver ljudisolering. Systemets fördel är utökningsmöjligheten. Produktens element kan enkelt ökas eller minskas och dörrarnas placering kan ändras när användningsbehoven ändras.

Produkten är självbärande, varmed väggarna kan ändras så att de är lägre är rumsväggarna eller skapa utrymmen inuti redan befintliga utrymmen.